Jump to content
Sign in to follow this  
SilviuART

Regulament forum

Recommended Posts

Regulament Forum OnlyGames Romania

 

OnlyGames Romania Forum Ruls : 

                                   1. Postati constructiv:

 •   Raportarea evenimentelor negative poate fi folositoare atata timp cat se face intr-o maniera civilizata prezentad doar faptele in sine.
 •   Spuneti-ne ce nu va place, de ce si cum credeti ca le-am putea imbunatati.
 •   Posturile care sunt jignitoare vor fi sterse, indiferent cat de bune sunt ideiile.
 •   Mesajele duble nu sunt acceptate decat daca a trecut o perioada de 24 de ore de la ultimul mesaj (folositi butonul edit).
 •   Nu aveti voie sa folositi font-uri mari sau propozitii prea colorate(curcubeu in fraza).

 1. Constructive post: (EN)

  Adverse/negativ event reporting can be used as long as it is done in a civilized manner by presenting just the facts themselves.

  Tell us what you do not like, why and how you think we could improve.

  Posts that are offensive will be removed, no matter how good/great the ideas are.

  Double posts are not allowed unless it underwent a period of 24 hours after the last message (use the EDIT button).

  You are not allowed to use large fonts or colored sentences (rainbow in the phrase). 2. Respectati pe toata lumea tot timpul:

 •  Scopul acestui forum este de a oferi o platforma pentru schimbul de idei.
 •  Ocazional pot aparea conflicte generate de divergenta in opinii.
 •  Pastreaza un ton civilizat atunci cand contrazici pe cineva.
 •  Se poate contrazice, dar fara a insulta.
 •  Fiti respectuosi cu moderatorii, atat pe forum cat si pe PM.
 •  Moderatorii sunt voluntari care isi dedica timp din timpul lor liber pentru a va ajuta.
 •  Incalcarea acestei reguli nu va fi acceptata.

 2. Respect everyone all the time: (EN)

 The purpose of this forum is to provide a platform for exchanging ideas.

 Occassionally conflicts may occur from divergence in views/opinions.

 Keep a civilized tone when you argue someone.

 One can argue, but without insulting.

 Be respectful with moderators, both on forum and PM (private message).

 Moderators are volunteers who devote their freely time to help.

 Violation of this rule will not be accepted. 3. Atacurile personale sunt interzise:

 •  Atacul persoanelor(jigniri, injuraturi, rasim, etc) in topic este strict intrezis.
 •  Incalcarea acestuit punct duce la warn.
 •  La trei warn-uri veti primi ban permanent pe forum.

 3. Personal attacks are prohibited: (EN)

 Insults, swearing, rasim in topics are strictly prohibited.

 Violation of this point leads to warn.

 On 3 warns you get banned from forum. 4. Spam-ul si posturile repetate sunt interzise:

 •  Spamul este considerat ca fiind postatul repetitiv al aceluiasi text sau posturile fara nici un fel de sens si este de obicei facut pentru a enerva ceilalti utilizatori.
 •  Posturile facute doar pentru ranking (posturi repetate, cu acelasi continut sau doar cu smile-uri) nu sunt agreate.
 •  Nu propuneti teme de discutie care exista deja pe forum.
 •  Pentru a putea utiliza chat-ul trebuie sa aveti minim 5 postrui pe forum.

 4. Spam and repeated posts are prohibited: (EN)

 Spam is considered as a repeated texts or posts without any sense and is usually done to annoy other users.

 Posts made just for ranking (repeated texts with the same content or only smiles) are not accepted.

 Do not propose themes of discussion that already exists on forum.

 In order to use the chat you must have at least 5 posts in the forum.


 5. Nu aveti voie sa faceti reclama:

 •  Posturile cu link-uri catre site-uri cu licitatii online (vanzari sau servicii) sau reclama la alte servere sunt strict interzise.
 •  De asemenea topic-urile / reply-urile care contine linkuri de tip "Referral" sunt si vor fi considerate RECLAMA/SPAM , deci sunt INTERZISE.

 5. You are not allowed to advertise: (EN)

 Posts with links to online auction sites (sales and services) or advertise to other servers are strictly prohibited.

 Also topics / replies that contain "Referral" type links, are and will be considered ADVERTISING / SPAM, so they are PROHIBITED. 6. Suspendarea imediata de pe forum poate fi ca rezulta la urmatoarele:

 •  Postatul materialelor pornografice; remarci discriminatorii cu limbaj explicit, amenintari, jigniri rasiale sau etnice, limbaj vulgar; posturi care discuta sau ilustreaza activitati ilegale; postarea de link-uri catre site-uri ce contin orice din cele mentionate.

 6. Immediate suspension on the forum can result from these causes: (EN)
 Pornography materials, discriminatory remarks with explicit language, threats, racial or ethnic harassment, vulgar language; posts which discuss or illustrate illegal activity; Posting links to sites that contain any of those mentioned.


 7. Utilizati o denumire clara a subiectelor (topicurilor) pe care le deschideti:

 •  Acest lucru va permite celorlalti utilizatori sa raspunda doar la subiectele de interes sau in subiectele in care pot ajuta.
 •  Nu sunt recomandate titluri de genul "help", "omg", "problema".

 7. Use a clear designation of topics (the title): (EN)

 This will allow other users to respond only to topics of interest or topics in which they can help.

 Not recommended titles like "help," "omg", "problem".

 


 8. Pozele:

 •  Pentru a oferi utilizatorilor un forum performant, postarea pozelor cu rezolutii mari este interzisa, puteti posta link-urile directe catre site-ul pe care sunt uploadate.
 •  Avatarul/Semnatura sa nu contina poze pornografice/tenta rasista sau care fac referire la acte de cruzime fata de oameni/animale.
 •  Este interzisa atasarea clipurilor video in semnatura.

 8. Photos: (EN)

 To give users a performant forum, posting pictures at high resolutions is prohibited.

 Avatar/Signature must not contain pornographic/racist materials or pictures relating to cruelty to humans / animals.

 It is forbidden to attach video clips in signature. 9. Reguli privind semnaturile utilizatorilor:

 •  Pentru a mentine incarcarea rapida a forumului, rugam membrii sa indeplineasca urmatoarele conditii in ceea ce priveste semnatura acestora:
 •  Daca decideti sa folositi una sau mai multe imagini in cadrul semnaturii.
 •  Nu sunt admise mai mult de 3 imagini.
 •  Asigurati-va ca dimensiunile imaginilor cumulate sa nu depaseasca 400/500 px in lungime si 150 in inaltime.
 •  Marimea totala a imaginilor sa nu depaseasca 100 Kb.
 •  Membrii pot include link-uri in semnaturile lor catre alte site-uri, dar aceste link-uri sunt responsabilitatea proprie a fiecarui detinator al semnaturii in cauza.
 •  Staff-ul Only-Games, pe de alta parte, nu are control asupra acestor site-uri mentionate in semnaturi.
 •  
 •  Fiind membru al forumului Only-Games, ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu termenii si anume ca nu suntem responsabili direct sau indirect in legatura cu continutul acestor site-uri.
 •  Imaginile cu continut pornografic si/sau erotic, obscen si vulgar sunt interzise (regula aplicabila si pentru avatare).
 •  Ofensele, gesturile grosolane, continutul discriminatoriu, jignitor sunt motive pentru avertismente (regula aplicabila si pentru avatare).
 •  Un (1) avertisment in caz de incalcare a oricarei reguli va fi dat. In cazul in care nu se va lua nicio masura, semnaturile ce nu respecta conditiile mai sus mentionate vor fi sterse sau modificate de catre un moderator.
 •  Incalcarea repetata a acestor termeni va da rezultat unui suspend temporar.
 •  De asemenea, staff-ul Only-Games, isi rezerva dreptul de a scoate orice imagine de la avatar/semnatura sau a modifica/sterge /toate informatie/informatiile, in orice moment.

 9. Rules on signatures: (EN)

 To maintain a rapid loading on the platform, we ask members to follow these requirements regarding their signature.

 If you decide to use one or more images in the signature.

 Not allowed more than 3 images.

 Make sure you do not exceed the cumulative image sizes 400/500 pixels in length and 150 in height.

 The total size of the images should not exceed 100 Kb.

 Members may include links in their signatures to other sites, but these links are the sole responsibility of each owner's signature in question.

Only-Games staff, on the other hand, has no control over such sites mentioned in signatures.

 As a member, you acknowledge and agree to the terms, namely that we are not responsible directly or indirectly related to the content of such sites.

 Images with pornographic and / or erotic content, obscene and vulgar, are prohibited (Rule applies to avatars too).

 Insults, rude gestures, discriminatory and offensive content are reasons for warnings (Rule applies to avatars too).

 One (1) warning in case of violation of any rules will be given. If any measure will not be taken, the signatures that do not respect the conditions mentioned above, will be deleted or modified by a moderator.

 Repeated violation of these terms will result in a temporarily suspend.

 Also Only-Games staff reserves the right to remove any image from the avatar / signature or modify / delete an / all informations at any time.


 

 •  Acest regulament se aplica pentru toate categoriile de membri inregistrati in comunitatea.

 

 •  This regulation applies to all categories of registered users in the community.

   10. In atentia cititorului!
 •  Necunoasterea regulamentului nu este o scuza plauzibila.
 •  Inregistrarea unui cont pe forumul https://forum.only-games.ro/ reprezinta acodrul in legatura cu regulamentul sus mentionat.
 •  Incalcarea regulamentului este sanctionat dupa caz cu warn/suspend in functie de nivelul incalcarii sau daca membrul respectiv mai are la activ incalcari ale regulamentului.
 •  Cererea de accese, grade pe forum este si ea interzisa. Persoanele din conducerea comunitatii vor selecta si contacta potentiali membri participanti la selectia si dezvoltarea echipei administrative.
 •  In orice alta situatie neprevazuta de regulament, conducerea comunitatii are ultimul cuvant.

 10. In the reader's attention! (EN)

 Not knowing the rules is not an plausible excuse..

 Registering an account on the forum https://forum.only-games.ro/ is an agreement with the rules mentioned above.

 Violation of rules is penalized by case with warn / suspend based on the breach or if that member has past rules violations.

 The application for accesses on forum is also prohibited..

 Community leadership will select and contact potential participants in the selection and development of the administrative team.

 In any other unforeseen situation, community leadership has the final say/word.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×